Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні напрями забезпечення
ефективності економіки країни»

 

м. Запоріжжя, 8-9 квітня 2016 року

 


 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасних економічних наук. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

 

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. Мікроекономіка.

СЕКЦІЯ 2. Макроекономіка.

СЕКЦІЯ 3. Економетрика.

СЕКЦІЯ 4. Економічна статистика.

СЕКЦІЯ 5. Інституціональна економіка.

СЕКЦІЯ 6. Економічна історія.

СЕКЦІЯ 7. Історія економічних вчень.

СЕКЦІЯ 8. Економіка галузевих ринків.

Секція 9. Економіка суспільного сектору.

Секція 10. Економіка освіти.

Секція 11. Економіка праці.

Секція 12. Економіка розвитку.

Секція 13. Міжнародна економіка.

Секція 14. Фінансова економіка.

Секція 15. Банки та банківська діяльність.

Секція 16. Ринок цінних паперів.

Секція 17. Теорія ігор.

Секція 18. Поведінкова та експериментальна економіка.

Секція 19. Нова політична економія.

Секція 20. Економіка фірми.

Секція 21. Економіка і менеджмент інновацій.

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

 

Форма проведення конференції: дистанційна.

 

Для участі у конференції необхідно до 6 квітня 2016 року виконати наступні дії:

 

  1. Заповнити анкету учасника на сайті Східноукраїнського інституту економіки та управління
  2. Надіслати тези доповіді українською, російською чи англійською мовою на електронну адресу office@siee.zp.ua
  3. Сплатити організаційний внесок (120 грн.) та надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Семченко_С.Т._Квитанція). Банківські реквізити надсилаються учаснику тільки після затвердження тез до друку.

 

 

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docх; шрифт – Times New Roman; розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (-ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

 

Наприклад:

Секція конференції.

Семченко С.Т.

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

  • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Семченко_С.Т._Тези).
  • Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [3, с. 12].

Збірник тез буде надісланий учасникам на поштову адресу, вказану у анкеті, протягом п’ятнадцяти днів після проведення конференції.

 

***

Оргкомітет конференції:

Східноукраїнський інститут економіки та управління

Поштова адреса: вул. Лермонтова, 17, офіс 32, м. Запоріжжя, 69063

Офіційна веб-сторінка: siee.zp.ua

Електронна пошта: office@siee.zp.ua

Контактний телефон: +38 095 314 96 69

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top