Науково-практичні заходи


Наукові семінари молодих учених на кафедрі конструкцій з метала, дерева та пластмас

В рамках програми Х Всеукраїнського фестивалю науки в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на кафедрі конструкцій з металу, дерева та пластмас було проведено низку наукових семінарів за участю молодих науковців – аспірантів кафедри.

Так, 25 квітня 2016 року відбувся науковий семінар на тему «Напружено-деформований стан та несуча здатність роз’ємних стиків трубобетонних елементів», на якому було заслухано доповідь аспіранта Павла Семка, в якій було представлено результати досліджень розроблених нових типів роз’ємних болтових стиків, застосування яких у спорудах є найбільш актуальним на сьогоднішній день.

Під час доповіді було представлено результати експериментальних випробувань трубобетонних елементів із роз’ємними стиками та математичного моделювання їх напружено-деформованого стану методом скінченних елементів, що доводить ефективність запропонованих конструкцій.

Слід зазначити, що презентовані на семінарі нові конструктивні рішення роз’ємних стиків трубобетонних елементів захищені патентами на корисні моделі, зокрема:

1. Пат. 93767 Україна, МПК (2014.01) E04C 1/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із захованими болтами / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405562 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.

2. Пат. 93768 Україна, МПК (2014.01) E04C 5/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів зі сталевою муфтою / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405563 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.

3. Пат. 93769 Україна, МПК (2014.01) E04C 5/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із центруючою пластиною / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405564 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14,
Бюл. № 19.

4. Пат. 93769 Україна, МПК (2014.01) E04C 5/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із центруючою пластиною / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405564 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.

5. Пат. 93770 Україна, МПК (2014.01) E04C 3/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із хрестоподібними вставками на листових накладках / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405565 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.

6. Пат. 93771 Україна, МПК (2014.01) E04C 3/00. Роз’ємний стик трубобетонних елементів із поздовжніми ребрами / Л.І. Строженко, П.О. Семко ; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 201405566 ; заявл. 26.05.14 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.

Доповідь аспіранта Павла Семка

 

Дослідні зразки нових типів стиків трубобетонних елементів

 

Під час дискусії щодо роботи виступили професор Сергій Пічугін, який відзначив проведену роботу та актуальність теми дослідження, також висловились професор Леонід Стороженко, який схвально оцінив пропозиції щодо нових типів роз’ємних стиків та старший науковий співробітник Олена Воскобійник, яка запропонувала більш детально дослідити напружено-деформований стан власне стиків трубобетонних елементів. Планується подальший розвиток досліджень роз’ємних стиків трубобетонних елементів із їх впровадженням у будівництво.


 28 квітня 2016 року був проведений науковий семінар на тему «Надійність лінійної частини підземного магістрального трубопроводу на випадково-неоднорідній основі».

Одним з найцікавіших моментів семінару стала доповідь аспіранта Пилипа Винникова, у якій було представлено сучасні методи оцінювання міцності та надійності лінійної частини підземних магістральних нафто- та газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах України. Напрям роботи є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день, оскільки проведені дослідження дають змогу оцінити показники надійності таких високовартісних і відповідальних конструкцій як магістральні трубопроводи, що експлуатуються понад 30 років.

Доповідь аспіранта Пилипа Винникова

 

 

 

Унікальний натурний експеримент

та

результати скінченно-елементного моделювання

 

Під час досліджень були проведені польові та лабораторні випробування лесових ґрунтів з різних регіонів України, оцінено вплив нерівномірних просідань ґрунту на міцність та надійність підземного трубопроводу. Проведено моделювання системи ґрунтова основа – трубопровід, та отримано значення надійності його лінійної частини.

 

Виступ викликав достатньо жваве обговорення, у дискусії прийняли участь професор Леонід Стороженко, професор Олександр Семко, який відзначив проведену польову та лабораторну роботу, також висловились професор Сергій Пічугін, який схвально оцінив сучасний імовірнісний підхід до розв’язання проблем міцності та надійності, та старший науковий співробітник Олена Воскобійник, яка запропонувала перенести акценти роботи з моделювання деформацій ґрунту на більш детальне дослідження напружено-деформованого стану трубопроводу. Планується подальший розвиток досліджень при тісному співробітництві з Інститутом проблем міцності імені Г.С. Писаренка Національної академії наук України та виробничих організацій Полтавщини.

 

Побажаємо успіху молодим науковцям та вдалого закінчення та захисту представлених кандидатських дисертацій!

 

За матеріалами ради молодих учених
будівельного факультету ПолтНТУ


Молоді науковці кафедри будівельних машин та обладнання презентували свої творчі доробки в Харкові

Із 2000-го року у ПолтНТУ здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство».

З цього часу на кафедрі будівельних машин та обладнання почав зароджуватися новий для м. Полтави напрям наукових досліджень, спрямований на теоретичне обґрунтування модернізації автотранспортних засобів, удосконалення методів їх технічного діагностування та експлуатації.

Днями у Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба відбулася 11 наукова конференція «Новітні технології – для захисту повітряного простору», в якій узяли участь із доповідями представники кафедри будівельних машин та обладнання – аспіранти Максим Скорик та Роман Сальніков. У доповідях були висвітлені актуальні питання експлуатації колісних машин, а саме, Роман Сальніков обґрунтував свої результати оцінювання показників маневреності багатовісних засобів транспорту, а Максим Скорик проаналізував підходи до формування властивостей стійкості положення колісних машин.

Доповіді Романа та Максима в обговореннях отримали схвальні відзиви.

Приєднуємося до побажань молодим науковцям успішного подолання нових вершин на важкому шляху наукових звершень!

 

Роман Сальніков,
аспірант кафедри будівельних машин та обладнання


Семінар з написання успішних грантових заявок

22 квітня 2016 в межах Х ювілейного фестивалю науки у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка членами Ради молодих вчених університету англійською мовою було проведено семінар з питань написання успішних грантових заявок. Учасниками та слухачами семінару стали молоді вчені університету. Спікер - Анна Агейчева - поділилася власним досвідом щодо співпраці із організаціями, які пропонують грантові заявки, акцентувала увагу на основних характеристиках успішних грантових пропозицій, окреслила необхідні дії для проходження та успішного схвалення заявки.

Молоді вчені університету отримали цікаву та корисну інформацію, інформаційні ресурси, посилання на сайти організацій, які мають грантові пропозиції. За результатами викладеного матеріалу відбулася активна дискусія, слухачі семінару виказали значний інтерес до питань, які обговорювалися.

Проведення такого семінару сприяло набуттю молодими вченими університету знань та досвіду щодо написання успішних грантових заявок, представляє інтерес для подальшого посилення міжнародної активності викладачів університету та подальшого опанування англійської мови.

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top