2016-03-31

Шановні колеги, фахове видання ПолтНТУ «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» (http://znp.pntu.edu.ua/uk/) у 2015 році було включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p24783075,3.html), що є міжнародною, спеціалізованою платформою для просування наукових досягнень, а також підтримки національного та міжнародного співробітництва між вченими, видавцями наукових журналів і наукових організацій.

Контакти

Голова Ради молодих вчених університету, д.е.н., доц.
Погорелов Юрій Сергійович

email: yspogorelov.pntu@gmail.com; т.:050-477-82-13.

В.о. проректора із наукової та інноваційної роботи, к.т.н., доц.
Муравльов Володимир Вячеславович

email: mvv@pntu.edu.ua; т.:050-761-90-85.

Top