2016-04-19

В рамках Угоди про партнерство з питань комерціалізації результатів науково-технічної діяльності між Міністерством освіти і науки України та групою компаній GrowthUp розпочато реалізацію спільної навчально-практичної програми «4 Кроки до Інновацій», метою якої є сприяння підвищенню рівня знань науковців з планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу, пошуку потенційних інвесторів для здійснення науково-технологічних розробок вищих навчальних закладів та подальшої їх комерціалізації і трансферу технологій. Адже світовий досвід свідчить, що у найбільш економічно розвинутих країнах світу саме інновації є вирішальною умовою забезпечення стабільного довгострокового економічного розвитку. По між тим, на сьогодні стан інноваційної діяльності в Україні характеризується недостатніми обсягами реалізованої інноваційної продукції.

Керуючим партнером Програми виступив бізнес-акселератор GrowthUP – український бізнес-акселератор, сфокусований на роботі з технологічними стартапами, який працює в цій галузі з 2005 року та має досвід реалізації декількох десятків вдалих проектів.

 

 

Програма складається з чотирьох етапів: лекційні заняття; відбір команд за проектами; методична підтримка R&D та підтримка комерціалізації проекту.

Фінансує програму Міністерство освіти і науки України, компанія GrowthUP – зобов’язується забезпечити методичну підтримку проектів.

Перший етап Програми стартував 26 – 27 квітня у форматі дводенного навчання – навчальних семінарів з питань технологічного бізнесу та комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, участь в якому взяли понад 100 науковців, науково-педагогічні працівників, аспірантів та студентів із 46 вищих навчальних закладів.

 

 

Відкрили захід заступник Міністра Максим Віталійович Стріха та директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Віктор Степанович Шовкалюк, координував роботу семінару (та всієї Програми) – заступник директора департаменту – начальник відділу ліцензійної експертизи та нормативно-правового забезпечення – Олександр Васильович Якименко.

Під час вітального слова Максим Віталійович Стріха зробив наголос на важливості отримання кінцевого результату наукових досліджень – доведення створеного наукового продукту до ринку, його комерціалізації, хоча таких прикладів на сьогодні в Україні доволі мало. Низьку активність українських науковців у сфері інноваційного бізнесу відмітив у своїй промові й Віктор Степанович Шовкалюк, зазначивши, що причиною цього, поряд із недосконалістю законодавства та нерозвиненістю інфраструктури трансферу технологій, є те, що розроблення технологій зазвичай здійснюється без урахувань потреб ринку – відсутні зв’язки між ВНЗ та підприємствами, науковці необізнані щодо механізмів комерціалізації свого продукту.

Під час заходу було також відмічено, що інноваційний бізнес (хоча і є одним із показників розвитку економіки країни) пов’язаний зі значними ризиками, за статистикою 99,7% компаній на цьому ринку банкрутують. Лише 10 зі 100 винаходів отримують інвестиції та 4 – дають змогу отримати прибуток. При цьому статистика ефективності фінансування науки в Україні є невтішною: за різними джерелами – це лише 3…5 %. Для порівняння – у країнах Євросоюзу цей показник становить близько 30…35%, а США – сягає 60%.

При цьому в жодному разі не можна недооцінювати роль ВНЗ у сфері інноваційного бізнесу, адже вони мають необхідну інфраструктуру, доступ до баз обміну інформацією, можливість грантового фінансування та кадровий потенціал.

 

 

Команда науковців ПолНТУ – учасників Програми, представлена чотирма молодими вченими: Віктором Вірченком, Оленою Воскобійник, Наталією Рвачевою та Юлією Худолій.

Підводячи підсумки заходу слід зазначити, реалізація такої та подібних їй програм сприятиме реалізації не лише перспективних університетських проектів та залученню інвестиції, але й формуванню системи заходів з ефективного управління та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах, формуванню та розвитку університетської інноваційної еко-системи (бізнес-інкубатори, технологічні платформи, інноваційні центри), та збільшенню частки проектів за участю університетів та бізнесу.

 

Програма "4 Steps"

 

Контакти

Голова Ради молодих вчених університету, д.е.н., доц.
Погорелов Юрій Сергійович

email: yspogorelov.pntu@gmail.com; т.:050-477-82-13.

В.о. проректора із наукової та інноваційної роботи, к.т.н., доц.
Муравльов Володимир Вячеславович

email: mvv@pntu.edu.ua; т.:050-761-90-85.

Top