2017-11-28

Шановні колеги! 

15-го листопада Урядом України схвалено дві Постанови - "Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні" та "Про заснування державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні", е-версії яких додаємо (це проекти, що виносились на Уряд).

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/11/15/kabmin-zapochatkuvav-75-stipendij-na-chest-geroyiv-nebesnoyi-sotni/

 Історія цього питання тягнулася понад рік, коли ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" (Ольга Климко, Володимир Бондарчук) звернулася до Ради молодих учених при МОН з ініціативою розробки відзнак (стипендій) для молоді (учнів, студентів, молодих учених) імені Героїв Небесної Сотні. У лютому 2017 року Президентом України  дано доручення Уряду розробити проекти відповідних актів. Проекти обох Постанов були розроблені спільно з Міністерством освіти і науки України (департамент вищої освіти - О.І.Шаров, М.І.Тима, департамент науково-технічного розвитку - Д.В.Чеберкус, О.В.Вороненко), але на етапі їх внутрішнього узгодження й узгодження із іншими ЦОВВ виникло ряд розбіжностей.

Ми вже майже  хотіли опустити руки, але ж - ні! Розробили власний варіант проекту Положення про стипендії студентів, у концепт якого покладено ідею висунення кандидата студентським самоврядуванням; відбір кандидатів Конкурсною комісією, що створена на паритетних засадах з членами родин Героїв. Юридично відшліфувати допоміг Андрій Черних ("Студентський захист") й в подальшоу в цілому лобіювати схвалення постанови, здійснюючи комунікацію з big fish. Дуже й дуже вчасно залучився  Віктор Артеменко (РПР), який на фінальному етапі вивіряв, редагував і супроводжував проект Постанови з Олександром Сичем (МОН, департамент правового забезпеченя). Щире Вам спасиБі!

На комутації стипендій Героїв із певними спеціальностями твердо наполягала Громадська Організація «Родина Героїв Небесної Сотні» й в цьому вияв волі родичів Героїв.

"З метою увічнення подій Революції Гідності, вшанування подвигу наймолодших Героїв Небесної Сотні – Героїв України Мойсея Василя Михайловича, Зубенка Владислава Віталійовича, Пагора Дмитра Олексійовича, Чернявського Дмитра Олександровича, Тарасюка Івана Миколайовича, Костенка Ігоря Ігоровича, Плеханова Олександра Вікторовича, Байдовського Сергія Романовича, Нігояна Сергія Гагіковича, Дяковського Юрія Івановича Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Заснувати 50 академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні для студентів та курсантів закладів вищої освіти державної форми власності, які здобувають вищу освіту за спеціальностями:
«Фізична терапія, ерготерапія» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;
«Залізничний транспорт» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка;
«Агроінженерія» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;
«Економіка» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;
«Безпека державного кордону» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка;
«Географія» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;
«Архітектура та містобудування» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;
«Інженерія програмного забезпечення» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;
«Сценічне мистецтво» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна;
«Психологія» – 5 академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського.

2. Затвердити Положення про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні, що додається.

3. Міністерству освіти і науки України затвердити Положення про Конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні.
===============================================

ПОЛОЖЕННЯ
про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні

1. Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні (Василя Мойсея, Владислава Зубенка, Дмитра Пагора, Дмитра Чернявського, Івана Тарасюка, Ігоря Костенка, Олександра Плеханова, Сергія Байдовського, Сергія Нігояна, Юрія Дяковського) (далі – Стипендії) призначаються:
студентам закладів вищої освіти та курсантам невійськових закладів вищої освіти державної форми власності (далі – студенти);
курсантам вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та закладів вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи (далі – курсанти).

2. Кандидатом на призначення Стипендій може бути студент (курсант), який своєю активною громадянською позицією утверджує ідеали та цінності Революції Гідності, у тому числі, сприяє становленню демократичної та правової держави шляхом:
розвитку в закладі освіти та в суспільстві принципів демократії, справедливості та рівності;
усвідомленню студентами (курсантами) цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;
утвердженню та захисту прав і свобод людини та громадянина, інших демократичних цінностей і свобод.

3. Відбір кандидатів на призначення Стипендій на відповідний навчальний рік здійснюється за результатами першого семестрового контролю попереднього навчального року з числа: 
студентів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, займають рейтингові позиції в межах десяти відсотків перших за рейтингом (або є першими в рейтингах, до яких входять не більше 10 здобувачів вищої освіти), відповідно до якого призначаються і виплачуються академічні стипендії;
курсантів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності, мають зразкову військову дисципліну.

4. Від кожного закладу вищої освіти може бути відібраний лише один кандидат за кожною з визначених у цій постанові спеціальностей. У разі подання від закладу освіти двох кандидатів за однією спеціальністю документи кандидатів не розглядаються.

5. Відбір кандидатів на отримання Стипендії здійснюється вищим колегіальним органом студентського самоврядування (загальних зборів (конференції) студентів (курсантів)) закладу вищої освіти у затвердженому ними порядку.

6. Рішення (чи витяг з рішення) вищого колегіального органу студентського самоврядування надсилається до Конкурсної комісії з призначення Стипендій щорічно до першого травня.
До рішення вищого колегіального органу студентського самоврядування додається:
витяг з рішення стипендіальної комісії, що підтверджує право студента на призначення академічної стипендії;
написаний кандидатом лист, що має розкривати мотиви його подання на Стипендію;
будь-які матеріали, що підтверджують активну громадянську позицію кандидата відповідно до пункту 2 цього Положення.

7. Для відбору стипендіатів МОН створює Конкурсну комісію з призначення Стипендій (далі – Конкурсна комісія), до складу якої входять представники родин Героїв Небесної Сотні (близькі родичі або уповноважені ними особи), чиїм ім’ям названо Стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони. Загальний склад Комісії не може перевищувати 14 осіб.
Конкурсна комісія діє відповідно до Положення, затвердженого МОН. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснює установа (заклад, організація), визначена наказом МОН.
Рішення Конкурсної комісії щодо відбору стипендіатів надсилається до центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, студенти (курсанти) яких здобули право на отримання Стипендії.

8. Стипендії призначаються щорічно наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, студенти (курсанти) яких за рішенням Конкурсної комісії здобули право на отримання Стипендії.

9. Стипендії призначаються додатково до інших стипендій, грантів, матеріальної допомоги або грошового забезпечення, наданих відповідно до законодавства (крім академічної та соціальної стипендій, призначеної закладом вищої освіти).
Студенти (курсанти) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, у разі призначення Стипендії мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії.

10. Стипендії виплачуються щомісячно за місцем навчання стипендіата протягом навчального року, починаючи з першого вересня: 
студентам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на виплату академічних стипендій, у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України;
курсантам – за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторису закладу вищої освіти на стипендіальне забезпечення, у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року.

11. Стипендіат, який протягом строку, на який призначено Стипендію, реалізує право на академічну мобільність поза межами України, отримує Стипендію у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної Стипендії.

12. Виплата Стипендій припиняється на підставі відповідних пропозицій закладів вищої освіти наказами центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать, у разі:
відрахування зі складу студентів (курсантів) закладу вищої освіти;
надання у встановленому порядку перерви у навчанні або академічної відпустки;
втрати студентом права на призначення академічних стипендій за результатами наступного семестрового контролю;
погіршення курсантом успішності або військової дисципліни (наявність дисциплінарного стягнення);
порушення академічної доброчесності, факт якого встановлено у затвердженому закладом освіти порядку;
навчання за програмою академічної мобільності поза межами України (крім випадків, передбачених пунктом 6 цього Положення).

============================================
Варто мати на увазі, що на етапі схвалення й техніко-юридичного редагування цей текст може трішки відрізнятись від того, який схвалив сьогодні Уряд.

=============================================

Щодо стипендій МОЛОДИМ УЧЕНИМ, то Постанова сформульована наступним чином.

Про заснування державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

З метою увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати державні іменні стипендії найкращим молодим вченим за визначний внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти та зміцнення міжнародного авторитету України у таких номінаціях:
стипендія імені Дмитра Максимова;
стипендія імені Назарія Войтовича;
стипендія імені Романа Гурика;
стипендія імені Устима Голоднюка;
стипендія імені Юрія Поправки.

У кожній з номінацій щороку визначається п’ять стипендіатів.

2. Міністерству освіти і науки спільно з Міністерством фінансів у трьохмісячний строк розробити та подати на затвердження до Кабінету Міністрів України Положення про порядок призначення та виплату державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

=============================================

Відтак, після підписання Постанов Главою Уряду, варто слід розробити два документи: 1) Положення про Конкурсну комісію з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні; 2) Положення про порядок призначення та виплату державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Пропонуємо долучатися до розробки цих актів.

З повагою, Юрій Кращенко, голова Ради молодих учених при МОН

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top